Yksi usein kuluneen lukuvuoden aikana kysyttyjä kysymyksiä on ollut se, miksi ohjelmointia pitäisi opettaa kouluissa. Mitä hyötyä ohjelmointitaidoista on, ja mitä varten lasten pitäisi hallita ohjelmoinnin perusteet?

Ohjelmointitunnit opettavat paljon muutakin kuin koodin kirjoittamista

Ohjelmointitaidoista ja ohjelmoinnillisesta ajattelukyvystä voi hyötyä monellakin tavalla. Ohjelmoinnin avulla opitaan ennen kaikkea ongelmanratkaisua, yhteistyötaitoja ja mielikuvituksen käyttöä. Nämä kaikki ovat taitoja, joita oppilaat tulevat tarvitsemaan paitsi ylemmillä luokilla myös arkielämässä. Ajattelukyvyn kehittymisen lisäksi ohjelmoinnin perusteisiin tutustuminen antaa oppilaille hyvät valmiudet ymmärtää koneiden ja laitteiden toimintaa. Yhä teknologistuvassa maailmassa lasten onkin tärkeää ymmärtää, miten he itse voivat hyödyntää teknologiaa arjessaan. Ohjelmointitunnit ja digitaitojen harjoitteleminen tarjoaa myös hyvän mahdollisuuden keskustella lasten kanssa teknologian vastuullisesta käytöstä.

Vastoin elokuvien stereotypioita, ohjelmointi ei ole lainkaan niin yksinäistä ja antisosiaalista kuin populaarikulttuurissa annetaan ymmärtää. Tosielämässä ohjelmoidessa vastaantulevia ongelmia ratkotaan yhteistyössä muiden kanssa ja ratkaisuja vertaillaan ja kehitetään muiden kirjoittamien koodien pohjalta. Ohjelmointitunneilla päästään siis harjaannuttamaan myös sosiaalisia taitoja sekä ruokitaan koululaisten kekseliäisyyttä ja suunnittelutaitoja. Kehittyvä teknologia tarjoaa yhä uusia haasteita ja mahdollisuuksia, sillä koneilla ja laitteilla on yhä suurempi rooli arjessamme. Koko maailman kattavassa verkossa tärkeään rooliin nouseekin paitsi koodien ymmärtäminen, myös moni- ja digilukutaito. Ohjelmointitunnit tarjoavat ratkaisuja myös lukutaitoon liittyviin haasteisiin, sillä ohjelmointia harjoitellessa opitaan tulkitsemaan ja tuottamaan uudenlaisia viestejä, ja parhaimmillaan myös kansainvälisiä (koodi)kieliä.

Mitä Bomberbotin ohjelmointitunneilla sitten opitaan?

Bomberbotin oppitunnit on suunniteltu vastaamaan OPS 2016:n asettamiin tavoitteisiin monipuolisesti. Bomberbot-tunneilla opitaan esittämään kysymyksiä ja etsimään näihin parhaita ratkaisuja. Oppituntien tarkoituksena ei suinkaan ole liimata oppilaiden neniä ruutuun, vaan vaihtelevat offline-harjoitukset tarjoavat mahdollisuuden tutustua kunkin tunnin aiheeseen myös yhteisvoimin ilman laitteita. Ongelmanratkaisupelin avulla ppilaat pääsevät pohtimaan ongelmia eri näkökulmista itsenäisesti ja yhdessä, vertailemaan ratkaisuja sekä harjoittamaan kriittistä ajattelukykyään. Uudet oivallukset kannustavat jatkamaan ja tarjoavat lapsille positiivisia oppimiskokemuksia. Bomberbotin ohjelmointitunnit antavat tilaa myös luovuudelle, sillä ongelmanratkaisutehtävien lisäksi oppilaat saavat mahdollisuuden luoda omia pelitasoja. Oppisisältöä suunniteltaessa olemme ottaneet huomioon myös laaja-alaisen oppimisen. Laaja-alaisesta oppimisesta ja uudistuneesta opintosuunnitelmasta voit käydä lukemassa lisää esimerkiksi Maija-Leena Nissilän muutaman vuoden takaisesta artikkelista täältä.

Kaiken kaikkiaan ohjelmointitunnit tarjoavat mahdollisuuden saada monenlaisia valmiuksia tulevaisuutta ajatellen. Ei olekaan ihme, että myös Suomen opetushallitus on pistänyt merkille, kuinka tärkeää ohjelmoinnin sisällyttäminen uuteen opetussuunnitelmaan on.

2020-09-25T15:31:38+02:00

Leave A Comment

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux