Mistä ohjelmoinnin opettaminen tulisi aloittaa, ja mitä missäkin vaiheessa oppilaille tulisi opettaa? Kuten muidenkin taitojen kanssa, ohjelmoinnin opettaminen on hyvä aloittaa luomalla vankka ymmärrys ohjelmoinnin peruskäsitteistä. Ohjelmoinnin opettamisessa voi edetä esimerkiksi viiden askeleen taktiikalla aloittaen yksinkertaisista tehtävistä edeten asteittain haastavampiin vaiheisiin, kun perustaidot ovat jo hallussa. Näin oppilaaat pääsevät tutustumaan ohjelmointiin ja kehittämään taitojaan omalle iälleen ja taitotasolleen sopivalla tavalla.

5 askelta ohelmointiin

1. Tutustuminen

Nuorimpien oppilaiden ja pienten lasten kanssa ohjelmointia ei kannata aloittaa ruudun tuijottamisella. Vaikka ruutu saattaa olla kiehtova, se ei vielä tässä vaiheessa ole tärkein elementti opetuksessa. Paras tapa aloittaa teknologiaan tutustuminen on kertoa, miettiä ja tutkia yhdessä lapsen kanssa, millaisia laitteita käytämme päivittäin ja mitä niillä voi tehdä. Aiheeseen liittyviä, lapsille tarkoitettuja kirjoja (kuten Hello Ruby) ja pelejä on tarjolla runsaasti, ja ne ovat hyvä väylä tutustua ohjelmoinnin ja teknologian perusterminologiaan.

2. Leikkiminen

Leikkivaiheessa on hyvä ottaa mukaan esimerkiksi robottien kanssa puuhastelu. Tässä vaiheessa lapset oppivat komentojen antamista ja pääsevät itse kokeilemaan, miten robotit toimivat tai eivät toimi. Robotteja ja muita laitteita tulisi edelleen käyttää yhdessä aikuisen kanssa, jotta oppijat todella ymmärtäisivät, mitä robotin takana piilee ja millaisia konsepteja niiden ohjelmoinnissa käytetään. Mikäli robotteja ei ole käytettävissä, voidaan komentojen antamista harjoitella myös ilman välineitä. Esimerkki hyvästä leikistä on valita lasten joukosta robotti, jolle muut antavat ohjeita edetä esimerkiksi luokassa pulpettien välistä määrättyä reittiä pitkin liitutaululle kirjoittamaan tervehdys.

3. Oppiminen

On selvää, että kaikki lapset eivät ole samalla tasolla mitä tulee digitaaliseen lukutaitoon ja osaamiseen. Toiset ovat ehtineet nähdä, kokeilla ja tutustua teknologiaan enemmän kuin toiset. Tämän vuoksi onkin tärkeää käydä teknologiaan ja ohjelmointiin liittyvät käsitteet yhdessä läpi, jotta oppilaat pysyvät aiemmasta tietotasostaan huolimatta mahdollisimman hyvin mukana. Tässä vaiheessa ryhdytään opettelemaan ohjelmoinnin käsitteitä kuten toistorakenteita ja ehdollisuutta. Yhdessä opettelemalla pystytään myös varmistamaan, että oppilaat osaavat käyttää ohjelmoinnin käsitteitä oikein. Oppimisen vahvistamiseksi on hyvä kannustaa oppilaita huomaamaan ohjelmoinnin käsitteitä myös arjessaan; pesukoneet toimivat ohjelmien avulla ja rappusten nouseminen on kuin for-silmukoiden toistoa.

4. Tutkiminen

Kun ohjelmoinnin perusteet ja teoria on hallussa, on hyvä aika lähteä itsenäisesti tutkimaan ja kokeilemaan, mitä kaikkea koodeilla voikaan tehdä. Tutkimusvaihe antaa lapsille mahdollisuuden testata omia ratkaisuja ja käyttää luovuutta koodeihin tutustuessa. Bomberbot on yksi esimerkki tutkimiseen hyvin sopivista peleistä ja sovelluksista, joita on nykyään tarjolla useita. Tässä vaiheessa opettajan rooli on auttaa ja tukea sekä kannustaa oppilaita oppimaan tekemisen kautta. Virheitäkin saa tehdä, sillä myös niistä oppii. On myös hyvä muistaa, ettei koodaamisen harjoitteluun kannata syösyä suinpäin suunnittelematta, vaan aiemmissa vaiheissa opitut ilmiöt ja kaavat kannattaa edelleen pitää mielessä.

5. Luominen

Koodien kirjoittamista ja kokeilua seuraava vaihe on omien pelien, animaatioiden, nettisivujen tai vaikka kännykkäsovellusten luominen. Luomisen ei kuitenkaan tarvitse olla yksinäistä puuhaa, vaan paras lopputulos saavutetaan yhdessä pohtimalla ja toisilta oppimalla. Tämä vaihe on tärkeä paitsi sosiaalisten taitojen parantamiseksi myös laaja-alaiseen oppimiseen. Ohjelmointia voi nimittäin mainiosti yhdistää esimerkiksi matematiikan, luonnontieteiden, taiteiden tai kielten opintoihin – vain mielikuvitus on rajana!

Parhaiden oppimistulosten takaamiseksi suosittelemme etenemään ohjelmointiharjoituksissa loogisesti oppilaiden iän ja taitotason huomioiden. Muistuttaisimme myös, että vaikka ohjelmointia voi oppia itsenäisesti tutkimalla ja kokeilemalla, erityisesti pienten koululaisten on tärkeää saada tukea ja opetusta aloittaessaan. Kipinä koodaukseen ja oman osaamisen syventämiseen syttyy nimittäin juuri niistä pienistä onnistumisista ja opituista taidoista, joita pääsee esittelemään kavereille ja vanhemmille. Tuon kipinän ruokkiminen ja kannustaminen on tärkeää, sillä nyt opittavat taidot ja positiiviset oppimiskokemuset ovat tulevaisuudessa kultaakin kalliimpia.

2020-09-25T15:31:36+02:00

Leave A Comment

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux