Veel ouders zijn zich er al bewust van dat digitale vaardigheden belangrijk zijn voor de toekomst van hun kinderen. Niet alleen omdat er in de huidige samenleving steeds meer vraag is naar ICT-kennis en vaardigheden, maar ook omdat je tijdens programmeren werkt aan 21e eeuwse vaardigheden. Denk hierbij aan: het vermogen om op een efficiënte manier problemen op te lossen, het kunnen denken in systemen, mediawijsheid en communiceren. Niet alleen het communiceren met elkaar – maar ook met de computer.

Het SLO (Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling) heeft onlangs in samenwerking met Kennisnet het nieuwe Handboek voor Digitale Geletterdheid gelanceerd voor alle basisschoolkinderen. Binnen 2 jaar wordt dit opgenomen in het curriculum voor het basisonderwijs in heel Nederland.

In dit artikel kun je een overzicht vinden van deze 21e eeuwse vaardigheden, die volgens het SLO vandaag de dag essentieel zijn. Je kunt je afvragen: is de huidige generatie kinderen genoeg voorbereid op deze skills? We geven graag een kort overzicht van de 4 belangrijkste vaardigheden die vereist zijn voor jouw zoon of dochter en hoe je deze volgens ons het beste kunt leren.

ICT-basisvaardigheden

Laten we beginnen met de basis. Met ICT-basisvaardigheden werken kinderen aan het vermogen om te begrijpen hoe computers werken, waarbij nadruk wordt gelegd op veiligheid, standaardtoepassingen en software.

Tijdens de kampen gaan we aan de slag met deze basisconcepten. Zo leren de kinderen dat computers niet zichzelf programmeren, maar geprogrammeerd worden door mensen. Ook leren de kinderen dat er veel meer apparaten geprogrammeerd zijn in het dagelijks leven: denk bijvoorbeeld aan koelkasten, wasmachines, rekenmachines, enzovoort.

Door het bouwen van je eigen website of game, leer je veel meer ICT-vaardigheden dan alleen programmeren. Zo leer je dat je sneltoetsen kunt gebruiken om tekst te kopiëren en plakken. En dat als je jouw codes niet goed invoert op de computer, de computer de boodschap niet begrijpt en daardoor jouw acties niet kan uitvoeren. Je leert dus op een efficiënte manier te communiceren met de computer.

Kom je ergens niet uit? De kinderen komen er op kamp al snel achter dat ze hun kampgenootjes om hulp kunnen vragen als ze iets niet begrijpen. Op die manier leren de kinderen te communiceren over de werking van een computer.

Mediawijsheid

Mediawijsheid staat voor de kennis, vaardigheden en houdingen die nodig zijn om bewust, kritisch en actief om te gaan met media. Dit wil zeggen, bewust omgaan met hoe we informatie op het web gebruiken en in hoeverre we bepaalde gevoelige informatie kunnen delen met anderen.

Tijdens de Codekampen van Bomberbot, leren kinderen hun eerste website of game te bouwen en ontwerpen. Hiervoor zullen ze informatie en plaatjes die relevant zijn voor de inhoud van hun website of game opzoeken. Tijdens de eerste programmeerles op het kamp, zullen we oefeningen doen als: een (veilig) wachtwoord kiezen, leren welke (gevoelige) informatie je beter niet kunt delen en welke plaatjes of informatie op internet je mag gebruiken.

Gedurende het kamp willen we kinderen graag bewust maken van de invloed van de media op hun internetgebruik en hen een mening hierover laten vormen. Tijdens het Codekamp geven we kinderen de ruimte om te vertellen over hun eigen mediagebruik en leren de kids hier kritisch naar te kijken. Dit doen we niet alleen achter een be

eldscherm.  Ook dankzij offline (buiten)activiteiten leren kinderen vragen te beantwoorden als: Wat is hacken? En watzijn de risico’s van het delen van persoonlijke informatie?

Informatievaardigheden

Het is dus belangrijk dat jouw kind de basisvaardigheden van ICT ontwikkelt en bewust, kritisch en actief om kan gaan met media. Maar een belangrijke vaardigheid ontbreekt hier nog aan: informatievaardigheid. Op internet is ontzettend veel informatie te vinden die kinderen gebruikenvoor hun game, website (maar ook werkstuk of spreekbeurt). Lang niet alle informatie is betrouwbaar of relevant.

Hoe kunnen kinderen op zoek gaan naar relevante informatie op internet? Hoe kunnen ze deze informatie op waarde schatten en hoe kunnen kinderen deze informatie selecteren, verwerken en gebruiken?

Op de Web en Game Editie willen we kinderen graag leren om te gaan met de grote informatiestroom die op internet te vinden is. Denk bijvoorbeeld aan zoekstrategieën (hoe kan ik plaatjes of info zoeken via Google?) het selecteren van informatie (welke informatie past bij mijn website of game?), het kritisch bekijken van een bron en het verwerken van de gevonden informatie (mag ik zomaar tekst kopiëren en plakken? Mag ik zomaar een ander spelletje nabouwen)?

Model voor ‘digitale geletterdheid’:

Computational Thinking

Een veelgehoorde term: Computational Thinking, maar een vaardigheid met een brede betekenis. Ook wel vaak omschreven als: ‘het vermogen om te denken als een computer’ (dit zegt voor de meeste mensen alsnog vrij weinig). Op de Codekampen besteden we hier veel aandacht aan.

Een computer is zo geprogrammeerd dat, het altijd ‘kijkt naar de meest efficiënte oplossing voor een probleem’. Als je leert programmeren, leer je vaak dat er meerdere oplossingen zijn voor hetzelfde probleem. Dit noemen we ook wel ‘creatief denken’. Om de meest efficiënte oplossing te vinden, zullen kinderen het probleem moeten opdelen in subproblemen, en een oplossing moeten vinden voor deze subproblemen. Dit noemen we ‘kritisch denken’.

Maar er komt meer bij kijken. We gaan ook op zoek naar patronen. Zien we hetzelfde probleem meerdere keren voorkomen? Dan hoeven we niet iedere keer een nieuwe oplossing te bedenken, maar kunnen we dezelfde oplossing opnieuw gebruiken.

Ook abstractie is belangrijk wanneer we de meest efficiënte oplossing willen vinden. Stel je hebt sub-probleem A opgelost en je ziet dat sub-probleem B er best wel op lijkt, maar je nog niet de oplossing van A kunt gebruiken. Je zou dan een nieuwe oplossing voor sub-probleem B kunnen schrijven, maar je zou ook kunnen kijken of je de oplossing van A niet wat algemener kunt maken, zodat je de oplossing in verschillende situaties kunt toepassen en zowel A als B kunt oplossen.

Het oplossen van problemen bij programmeren gaat dan als volgt:

Wij willen het programmeren graag toegankelijker maken. Iedereen kan namelijk leren programmeren! Om deze reden zijn de begeleiders van de Codekampen getraind om les te geven in deze skill. Vaak hebben zij een pedagogische of een IT-gerelateerde achtergrond.

Uiteindelijk wordt maar een klein deel van de kinderen programmeur. Echter, door het ontwikkelen van digitale vaardigheden zoals Computational Thinking, kunnen kinderen ook in andere vakgebieden zich beter ontwikkelen. Kritisch en creatief denken, het vermogen om problemen zo efficiënt mogelijk op te lossen, zijn vaardigheden waar je de rest van je schoolloopbaan en carrière profijt van zult hebben.

Hoe kan mijn kind deze vaardigheden leren?

De 4 bovengenoemde skills vallen samen onder de noemer ‘Digitale geletterdheid’, die een nieuwe visie werpt op de toekomst van het onderwijs in Nederland. De 21st Century Skills zijn belangrijk voor de toekomst van onze kinderen, maar zorgen ook voor grote uitdagingen bij leerkrachten. Om deze reden heeft Bomberbot Codekampen ontwikkeld: Een nieuwe manier voor kinderen om deze vaardigheden spelenderwijs te ontwikkelen, vriendjes en vriendinnetjes te maken en te genieten van hun vakantie. Lees hier meer over onze Codekampen Web & Game Editie.

Stay up to date!

Subscribe to our newsletter:

Subscribe
2020-09-25T15:31:38+02:00

Leave A Comment

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux