Leestijd 4 minuten

Iedereen is zich ervan bewust: de wereld verandert in sneltreinvaart. We gaan van offline naar online en de veranderingen blijven maar komen. Sommige veranderingen zijn erg fijn, het internet geeft je bijvoorbeeld vrijheid om zelf bronnen op te zoeken en een eigen mening te vormen. Echter, technologie brengt ook risico’s met zich mee. Sociale media kan een negatieve invloed hebben, door bijvoorbeeld een vertekend beeld van de werkelijkheid te geven. Zo zijn deze veranderingen tweezijdig.

Hoewel technologie vandaag de dag centraal staat in onze samenleving, wordt er helaas nauwelijks lesgegeven over hoe kinderen mediawijs kunnen worden. In dit artikel belichten we belangrijke vaardigheden die je kind kan leren om beter met technologie om te gaan én hoe technologie het verschil kan maken voor de toekomst van jouw kind. En daar hoef je echt geen techneut voor te zijn ; )

De toekomst van leren

‘Bereid je voor op veranderingen’. Dit zou weleens de hoofdboodschap kunnen zijn van de toekomst van leren. Scholen zullen snel en effectief moeten reageren op het veranderende banenaanbod en de maatschappelijke trends. Volgens onderzoek, door M. Leendertse (ed.), is er een kloof tussen het onderwijs en de banen. Dit zal goed aangepakt moeten worden door scholen.

Nieuwe vaardigheden worden steeds belangrijker door het toenemende tempo van alle veranderingen. Deze nieuwe vaardigheden, ook wel 21e eeuwse vaardigheden genoemd, omvatten onder andere problemen oplossen, creatief en kritisch denken en samenwerken.

‘Deze vaardigheden zullen sleutelcompetenties worden voor een succesvol leven in de Europese samenleving van de toekomst’ – M. Leendertse

Op het internet kunnen kinderen geconfronteerd worden met onderwerpen zoals ‘fake news’, privacy en veilig internetten. Niet iedereen wordt onderwezen in hoe je bijvoorbeeld betrouwbare bronnen kunt selecteren, terwijl dit heel waardevol kan zijn!

De toekomst van het leren leert dat kinderen juist zelf actief met technologie bezig moeten zijn. Door het leren van 21e eeuwse vaardigheden kunnen kinderen zichzelf beschermen tegen én voorbereiden op deze risico’s. Wanneer ze zelf leren om technologie te creëren, dan zullen ze met deze vaardigheden aan de slag gaan.

Het creëren van technologie stimuleert…

Je creativiteit

Wanneer je bezig bent met het creëren van technologie, zoals programmeren, dan wordt je nieuwsgierigheid en creativiteit gestimuleerd. Je leert om op een creatieve wijze verschillende oplossingen voor hetzelfde probleem te verzinnen en vervolgens te kijken naar welke oplossing het meest efficiënt is. Daarnaast ga je bij het programmeren ook nadenken over hoe bijvoorbeeld jouw website of game eruit moet zien. Je start eigenlijk met een leeg scherm en dan is het aan jou om je game/website helemaal naar eigen wens te creëren. Wordt de titel oranje of blauw en wordt de achtergrond groen of komt er een afbeelding? Dit zijn ook manieren om je creativiteit te prikkelen.

Samenwerken

Bij het creëren van technologie zijn vaak meerdere personen betrokken. Dit zorgt ervoor dat kinderen moeten leren samenwerken, alleen kunnen ze waarschijnlijk niet een eigen website bouwen. Door te overleggen met klasgenootjes kunnen ze leren om in samenwerking tot een mooi eindresultaat te komen. Daarnaast ben je bij het bouwen van een website niet alleen aan het coderen, je bent ook bezig met de interface, afbeeldingen en tekst. Al deze losse onderdelen stellen op zichzelf niet zoveel voor. Maar door dit samen te voegen en door al deze onderdelen samen te laten werken kan je een mooie én werkende website bouwen.
En dat leren samenwerken met een computer gaat niet 1, 2, 3. Een computer begrijpt geen Nederlands… Begrijpt de
computer de door jou geformuleerde boodschap niet? Dan zal de computer de taak ook niet uitvoeren. Kinderen moeten dus leren samenwerken en communiceren op een andere manier dan dat ze gewend zijn.

Het leren oplossen van problemen

Zoals genoemd bestaat programmeren voor een groot deel uit het oplossen van problemen. Kinderen leren verbanden leggen, ze onderzoeken waar het probleem zit en ze leren deze (op een creatieve manier) oplossen. En dit allemaal door het leren gebruiken van technologie. Tijdens dit proces probeer je allerlei problemen te veralgemeniseren, zodat er één oplossing ontstaat die bruikbaar is voor verschillende problemen. Dit wil zeggen dat je een probleem opdeelt in stukken. Hierdoor wordt het begrijpelijker en zijn sommige oplossingen misschien wel toepasbaar op meerdere subproblemen.

Kinderen leren deze vaardigheden wanneer ze bezig zijn met het creëren van technologie. Maar kinderen moeten vervolgens ook leren hoe ze veilig met deze technologie omgaan. Dit noemen we ook wel de ICT-basisvaardigheden.

Het ontwikkelen van ICT-basisvaardigheden

Veilig leren internetten is tegenwoordig erg belangrijk. Er zijn zoveel onbetrouwbare bronnen en spam kan overal opduiken. Door te leren hoe je technologie kunt creëren, leer je ook hoe je de risico’s van het internet kunt verkleinen. Bijvoorbeeld door willekeurige wachtwoorden te gebruiken of door te leren kijken hoe betrouwbaar een bron is. Het creëren van technoligie laat hen zien wat er met informatie gebeurt die zij op het internet vrijgeven en het laat hen zien hoe makkelijk je informatie online kunt manipuleren. Door bewust te worden van deze risico’s en te onderwijzen hoe je deze risico’s kunt verkleinen/vermijden, worden kinderen meer mediawijs.

Nog geen les in digitale geletterdheid

Misschien denk je nu: waarom moeten kinderen leren programmeren? Waarom moeten ze technologie leren gebruiken, want ze leren dit toch op school? Maar digitale geletterdheid is nog geen onderdeel van het onderwijscurriculum. Best wel gek, toch?

Op dit moment besteedt slechts een klein percentage scholen aandacht aan digitale vaardigheden. In het nieuwe curriculum, dat in 2019 in de wet verankerd zal worden, zullen digitale vaardigheden een integraal onderdeel worden. De meeste leerkrachten hebben nog te weinig kennis en ervaring om kwalitatief goede lessen te verzorgen in 21e eeuwse vaardigheden.

‘Onderwijs is evolutie’ – M. Leendertse

Hoe leer je jouw kind technologie creëren

Bomberbot houdt zich bezig met kinderen aanleren van 21e eeuwse vaardigheden. Benieuwd hoe we dat doen? Lees dan hier hoe we deze vaardigheden onderwijzen middels scholen en Codekampen. Op Codekamp leren kinderen tussen de 8-13 jaar technologie gebruiken en creëren. Aan het eind van het kamp gaan de kinderen naar huis met hun eigen website of game!

Daarnaast kunnen Kennisnet en SLO je ook meer vertellen over wat deze 21e eeuwse vaardigheden precies zijn én waarom ze een onderdeel worden van het nieuwe onderwijscurriculum. Zij houden zich bezig met eigentijds, veilig en persoonlijk onderwijs.

2020-09-25T15:31:37+02:00

Leave A Comment