Spelen jouw kinderen ook liever computerspelletjes dan dat ze huiswerk maken? Wees gerust, gaming kan goed zijn voor je kideren! Als games op de juiste manier worden ingezet kunnen ze gaming kinderen helpen nieuwe vaardigheden en kennis op te doen. Er zijn dan ook steeds meer scholen die gaming opnemen in hun curriculum.

Maar hoe draagt gaming dan bij aan de educatie van kinderen? Wat voor games worden ingezet? En wat leren jouw kinderen ervan? In deze blog gaan we dieper in op games in het basisschoolonderwijs en de effecten daarvan.

Vaardigheden en competenties

Als je terugdenkt aan je eigen schooltijd was leren waarschijnlijk niet bijzonder aantrekkelijk. Jaartallen uit je hoofd leren voor geschiedenis, plaatsnamen onthouden voor aardrijkskunde en tafels opdreunen voor rekenles. In de afgelopen jaren is er echter veel veranderd op dit gebied.

Maak je geen zorgen, er moeten nog steeds woordjes en sommetjes geleerd worden. In de 21e eeuwse wordt er echter meer verwacht van leerlingen. Zij moeten bepaalde vaardigheden en competenties ontwikkelen. Deze nieuwe eisen die aan leerlingen gesteld worden vragen om nieuwe leermethoden.

Het effect van games in het onderwijs

Computerspellen zijn uitermate geschikt voor deze nieuwe manier van leren. XS4ALL vertelt op de website van het NRC dat games perfecte leermiddelen zijn voor kinderen. Dit omdat games aanzetten tot zelf (kritisch) nadenken, zelf analyseren en het zelf bepalen welke oplossing bij de situatie past.

In datzelfde artikel zegt Wim Veen, hoogleraar educatie en technologie aan de TU Delft, het volgende: “En het [gamen] is ook veel leerzamer dan tv-kijken naar de Disney Club, om maar iets te noemen. Educatieve games leren samenwerken, doelen stellen, strategisch denken en problemen oplossen.”

Dit wordt bevestigd door een onderzoek wat al in 2004 werd uitgevoerd naar games en gaming in het onderwijs. Daarin wordt verteld dat computerspellen in het onderwijs voornamelijk zorgen voor een “verhoogde motivatie en interesse in het onderwerp” en “een hogere mate van vertrouwen in het eigen kunnen”. Daarnaast bevordert gamen volgens het onderzoek de denkvaardigheden, sociale vaardigheden en het vermogen tot samenwerken.

Welke games dragen bij aan de educatie van mijn kind?

Behalve dat games thuis een positief effect kunnen hebben op je kind, kunnen games ook een waardevolle toevoeging zijn aan het curriculum van een basisschool. Betekent dat dat je kinderen binnenkort les krijgen in gamen in plaats van rekenen? Nee, waarschijnlijk niet. Ten eerste zullen games eerder een aanvulling worden op het huidige lesprogramma dan dat ze lessen zullen vervangen. Ten tweede is niet elke game geschikt voor het onderwijs.

Op de basisschool kunnen twee soorten games ingezet worden: commerciële games en educatieve games.

Commerciële games

Voorbeelden van commerciële games die gebruikt kunnen worden in het onderwijs zijn Rollercoaster Tycoon (economie, ondernemerschap), Minecraft (creativiteit, ruimtelijk inzicht, bouwkunde) en Super Mario (samenwerken, problemen oplossen). Het grootste voordeel van het gebruik van commerciële games in het onderwijs is dat deze vaak aantrekkelijker zijn voor kinderen, aldus het onderzoek ‘Games voor natuurkundige misconcepties’.

Educatieve games

Vaker wordt er door scholen gekozen voor educatieve games. Hoewel deze minder tot de verbeelding van kinderen spreken, hebben deze een duidelijker leerdoel voor ogen. Educatieve games zijn volledig ontworpen om leerlingen bepaalde competenties te leren zoals zelfreflectie, analytisch vermogen of sociale vaardigheden. Daarnaast kunnen educatieve games ook voor specifieke vakken zoals rekenen of taal worden ingezet.

Spelenderwijs leren programmeren

Zowel commerciële als educatieve games kunnen dus enorm leerzaam en leuk zijn. Deze nieuwe manier van leren kan een waardevolle bijdrage leveren aan de educatie van je kind. Vooral in de ontwikkeling van de vaardigheden en competenties die in de 21e eeuw van leerlingen verwacht worden zijn games bijzonder effectief.

Bomberbot organiseert codekampen die kinderen helpen in de ontwikkeling van 21e eeuwse vaardigheden. Door spelenderwijs te leren programmeren werken kinderen aan hun kritisch en creatief denkvermogen, het oplossen van problemen, samenwerken en communiceren. Wil je meer weten over de codekampen van Bomberbot? Vraag dan een gratis brochure aan!

2020-09-25T15:31:35+02:00

Leave A Comment

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux