Kritisch leren denken, misschien heb je geen idee waarom het belangrijk is voor je kind. Maar als je er goed over nadenkt, dan zie je dat kritisch denken eigenlijk een onderdeel is in elk aspect van ons dagelijks leven. Je kind gebruikt het bijvoorbeeld bij rekenen, Nederlands of in een gesprek met een klasgenootje. Maar… dan moet het wel goed aangeleerd worden. Volgens Johannes Visser, correspondent onderwijs bij De Correspondent, ligt de nadruk te eenzijdig op wat goed en wat fout is. Kinderen moeten leren om voorbij deze tweedeling te denken.

‘Het onderwijs stimuleert leerlingen nauwelijks om probleemoplossend, kritisch en creatief te denken’ – J. Visser

Volgens een artikel van Harvard-professor Tony Wagner, bestaat er een kloof tussen wat leerlingen leren en wat zij nodig hebben om te ‘overleven’ in de 21e eeuw. De vaardigheden die kinderen leren moeten eigentijds zijn, ze moeten passen bij de eeuw waarin we leven. Stichting Leerplan Ontwikkelen (Het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling) is hiermee aan de slag gegaan en geeft richtlijnen voor het leren van 21e eeuwse vaardigheden in het onderwijs. Één van die vaardigheden is kritisch denken.

Wat is kritisch denken?

‘Kritisch denken is het vermogen om zelfstandig te komen tot weloverwogen en beargumenteerde afwegingen, oordelen en beslissingen, zonder te worden beïnvloed door je eigen mening’

Een kritische blik helpt je om de juiste oplossing te vinden voor een probleem. Wanneer je een probleem hebt en je eigen gevoel en mening erbij betrekt, dan wordt het vaak lastiger om tot de kern van een probleem te komen. Met het gevolg dat het lastiger wordt om een probleem op te lossen. Kritisch denkvermogen helpt je dus om een probleem te verduidelijken. Je leert niet wat goed en fout is, maar je denkt zelf na en maakt afwegingen en keuzes.

Eigentijds leren

Als je de kern uit een overdosis aan informatie wilt halen, is het belangrijk om kritisch te kunnen denken. De vaardigheid om op deze manier te denken helpt je namelijk om onderscheid te maken tussen relevante en niet relevante informatie. Het stelt je in staat om afwegingen en keuzes te maken. Programmeren is een manier om met deze 21e eeuwse vaardigheid aan de slag te gaan op een 21e eeuwse manier.

Tijdens het programmeren probeer je namelijk continu ingewikkelde problemen op te lossen. Je wordt daardoor gedwongen om een probleem op te delen in subproblemen en afwegingen en keuzes te maken om tot de beste oplossing te komen. Hierbij analyseer je verschillende mogelijkheden, om vervolgens kritisch te bekijken welke oplossing voldoet aan jouw verwachtingen (bijv. meest efficiënte oplossing) en te concluderen welke oplossing het best is voor dat specifieke probleem.

Kritisch denken & programmeren

Je bent tijdens het programmeren dus bezig met het zoeken naar een oplossing van je probleem. Om een groot probleem behapbaar te maken, wordt deze opgedeeld in kleinere sub-taken. Het creëren van zo een verdeling vereist een portie kritisch denkvermogen. Je moet namelijk afwegingen kunnen maken over bijvoorbeeld hoe groot een taak is en welke taak de hoogste prioriteit heeft. Programmeren dwingt je om een probleem af te breken, en het stap voor stap te laten begrijpen.

Daarnaast ben je tijdens het programmeren bezig met het bedenken van welke handelingen welke gevolgen hebben. Erachter komen wat de aanleiding is van probleem is erg belangrijk om voor een oplossing te kunnen zorgen. Welke taak beïnvloedt de ander? Door hier kritisch naar te kijken leer je taken ordenen, zodat je een probleem zo efficiënt mogelijk kan oplossen.

‘Een ander aspect wat kinderen leren tijdens het programmeren is nadenken over oorzaak-gevolg’

Programmeren laat je ook nadenken over welke onderdelen essentieel zijn en welke onderdelen je weg kunt laten, dit wordt ook wel abstraheren genoemd. Door te kijken naar de abstractie van een probleem, kun je de complexiteit reduceren. Eigenlijk probeer je de verschillende problemen te veralgemeniseren, zodat er één oplossing ontstaat die bruikbaar is voor verschillende problemen. Deze handeling vereist kritisch denkvermogen, aangezien je moet afwegen in hoeverre je het probleem kunt versimpelen.

Kies jij de 21e eeuwse aanpak

Zoals je hebt gelezen kan programmeren bijdragen aan de vaardigheid kritisch denken. Wanneer je leert programmeren dan ben je bezig met het oplossen van een probleem, dat betekent dat je een probleem opdeelt, verbanden legt en dat je een probleem kunt versimpelen. Juist de combinatie van een 21e eeuwse vaardigheid en een 21e eeuwse aanpak is een stimulans voor kinderen om te leren. Met als uitkomst dat het je kind een kritische blik geeft. Het is een vaardigheid die op school toepasbaar is, maar ook zeker in de toekomst.

Door het creëren van een game kan je kind allerlei nieuwe vaardigheden leren. Ze zijn bezig met het schrijven van technologie, analytisch denken en creativiteit. Misschien denk je wel dat het heel lastig is om een game te creëren, maar met de juiste instelling kan iedereen programmeren. Vanuit het perspectief van de zogenoemde ‘groei mindset’ – een overtuiging dat positieve kwaliteiten ontwikkeld kunnen worden – ontstaat automatisch een passie voor leren. Het komt erop neer dat je niet in obstakels denkt, maar juist in mogelijkheden.

Zo doen we dat ook op onze Codekampen, iedereen kan leren programmeren zonder enige voorkennis. Op Codekamp – Game Editie leren kinderen hun eigen game creëren en gaan ze aan de slag met allerlei nieuwe vaardigheden. Ben je benieuwd naar hoe Bomberbot zich bezighoudt met deze vaardigheden op Codekamp, klik dan hier. Kom naar onze codekampen in de kerstvakantie! Schrijf je in voor 2 december en krijg een vroege vogel korting van €50!

Stay up to date!

Subscribe to our newsletter:

Subscribe
2020-09-25T15:31:39+02:00

Leave A Comment

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux