Doorlopende leerlijn Digitale Geletterdheid voor groep 1 t/m 82019-09-20T09:31:02+00:00

In 2020 lanceren wij ons lesprogramma digitale geletterdheid voor groep 1 tot en met 8

Ontwikkel digitale vaardigheden als computational thinking, mediawijsheid, ICT-basisvaardigheden en informatievaardigheden en werk tegelijkertijd aan kerndoelen van andere vakken.

160.000+ gebruikers wereldwijd

Lesmateriaal ontwikkeld door experts

Persoonlijke begeleiding

Digitale geletterdheid wordt opgenomen in het nieuwe curriculum

Technologie heeft ons leven fundamenteel en voorgoed veranderd. We zijn meer dan ooit afhankelijk van technologie in hoe we leren, werken en leven. Deze verandering zien we ook terug in het onderwijs. Om kinderen goed voor te bereiden op de toekomst, is het van groot belang dat we ze helpen de vaardigheden te ontwikkelen die passen bij de steeds meer digitaliserende maatschappij waarin ze opgroeien. In het nieuwe curriculum krijgt digitale geletterdheid een vaste plek, wat betekent dat er in alle klassen van het primair onderwijs aandacht zal worden besteed aan bijbehorende kennis en vaardigheden. Achter de schermen werken wij daarom aan een laagdrempelig lesprogramma waarmee scholen digitale geletterdheid op structurele wijze kunnen implementeren in groep 1 tot en met 8 – ook zonder enige voorkennis.

Ons nieuwe lesprogramma als eerste uitproberen?

Augustus 2019: Belangrijke update over het testen van het lesprogramma!
We willen alle leerkrachten de mogelijkheid bieden om volledig uitgewerkt lesmateriaal te testen in de klas. Helaas is het lesmateriaal voor de onderbouw niet op tijd af voor de testfase in september. De komende periode stellen we de lessen dus alleen beschikbaar voor de bovenbouw. Onderbouw leerkrachten nodigen we heel graag opnieuw uit om in januari 2020 met hun klas(sen) de lessen te testen. Heb je vragen? Stuur ons een mail.

Ons lesprogramma wordt ontwikkeld door en voor basisschoolleerkrachten. We vinden het belangrijk dat onze lessen uitvoerig zijn getest in de klas en aansluiten bij de wensen en behoeften van scholen. 

We bieden bovenbouw leerkrachten daarom de mogelijkheid om ons lesprogramma vanaf september 2019 alvast te testen in de klas. Lijkt dit je leuk? Stuur een mail naar info@bomberbot.com.

Goed om te weten:

  • De testperiode voor de bovenbouw loopt van september t/m december 2019
  • De testperiode voor de onderbouw volgt later
  • Je test 8 – 10 lessen met jouw groep (ongeveer 1 per week)
  • Een les bereid je voor in 10-15 minuten
  • Een les duurt 30-45 minuten
  • Geen voorkennis vereist
  • Na de les deel je jouw ervaring in een korte online vragenlijst 
  • Voor de lessen van groep 5 t/m 8 hebben leerlingen een laptop, chromebook of computer nodig met Google Chrome of Firefox.*

    * Niet genoeg apparaten beschikbaar om met de hele groep tegelijk te werken? Geen probleem. Plan het in als weektaak!

Het lesprogramma

De inhoud
Hoewel de focus van het programma ligt op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden van digitale geletterdheid (mediawijsheid, informatievaardigheden, ICT-basisvaardigheden en computational thinking), worden er in de lessen ook koppelin
gen gemaakt met andere leergebieden zoals rekenen, taal en de zaakvakken. Om de lessen aan te laten sluiten bij de belevingswereld van de kinderen zitten de lessen vol herkenbare voorbeelden vanuit het dagelijks leven.

Voor iedere leerkracht
Digitale geletterdheid is voor veel leerkrachten nieuw. Dit lesprogramma biedt een basispakket waarmee leerkrachten met en zonder voorkennis op laagdrempelige wijze kunnen werken aan digitale geletterdheid in de klas. Dankzij onze volledig uitgewerkte lesmaterialen kan iedere leerkracht zelfstandig leuke en leerzame lessen verzorgen.

De lesmaterialen en benodigdheden
In ons online platform vind je voor iedere les een lesplan (en soms ook een presentatie) voor de leerkracht, uitgewerkte opdrachten voor de leerlingen en een antwoordengids. Iedere les begint met een korte klassikale introductie van de leerkracht. In groep 1 t/m 4 vindt de verwerking offline plaats in de vorm van individuele en groepsopdrachten. Vanaf groep 5 zullen de leerlingen hiervoor inloggen op ons online platform. Daarvoor is apparatuur (laptops, chromebooks, tablets of computers) nodig. Ook met een beperkt aantal apparaten op school is het mogelijk de lessen te geven. De opdrachten kunnen dan bijvoorbeeld als weektaak ingeroosterd worden.

Integratie met andere leergebieden

Werk tegelijkertijd aan digitale geletterdheid en kerndoelen van andere leergebieden.

Kant-en-klare lesplannen

Gebruiksvriendelijk lesmateriaal voor iedere leerkracht – ook zonder voorkennis.

Leerkrachtenplatform

Het lesmateriaal en jouw klassen op één plek.

Actieve begeleiding

Ons team staat klaar om jou persoonlijk te begeleiden per telefoon en e-mail.

Digitale geletterdheid is een combinatie van vier digitale vaardigheden:

Computational thinking – problemen op een zodanige manier (her)formuleren dat het mogelijk wordt om met computertechnologie het probleem op te lossen.

ICT-basisvaardigheden – de kennis en vaardigheden die nodig zijn om de werking, bediening, mogelijkheden en beperkingen van technologie te begrijpen en om te kunnen gaan met verschillende soorten technologieën.

Mediawijsheid – de kennis, vaardigheden en mentaliteit om je bewust, kritisch en actief te kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld.

Informatievaardigheden – informatie uit (digitale) bronnen scherp formuleren en analyseren, kritisch en systematisch zoeken, selecteren, verwerken, gebruiken en verwijzen van relevante informatie en deze op bruikbaarheid en betrouwbaarheid beoordelen en evalueren.

Adviesgroep

Betrokkenen vanuit het onderwijs adviseren ons tijdens de ontwikkeling van de leerlijn.*

Niek van Barneveld
ICT-coördinator en E-coach
CBS Tamin en Stichting CPOV
LinkedIn
Jeff van den Berg
Bovenschools beleidsmedewerker ICT
Stichting Sarkon
LinkedIn
Mariska Koerts
Leerkracht / ICT-coördinator
Basisschool Piet Hein
LinkedIn

* Incompleet. Meer vermeldingen volgen spoedig.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux