Doorlopende leerlijn PO-VO i.s.m. SkillsMETER2020-01-23T15:45:05+01:00

Digital Skills For Life.

Ontwikkel digitale vaardigheden als computational thinking, mediawijsheid, ICT-basisvaardigheden en informatievaardigheden en maak skills inzichtelijk met de SkillsMETER.

160.000+ gebruikers wereldwijd

Lesmateriaal ontwikkeld door experts

Persoonlijke begeleiding

Digitale geletterdheid wordt opgenomen in het nieuwe curriculum

Technologie heeft ons leven fundamenteel en voorgoed veranderd. We zijn meer dan ooit afhankelijk van technologie in hoe we leren, werken en leven. Deze verandering zien we ook terug in het onderwijs. Om kinderen goed voor te bereiden op de toekomst, is het van groot belang dat we ze helpen de vaardigheden te ontwikkelen die passen bij de steeds meer digitaliserende maatschappij waarin ze opgroeien. In het nieuwe curriculum krijgt digitale geletterdheid een vaste plek, wat betekent dat er in alle klassen van het primair en voortgezet onderwijs aandacht zal worden besteed aan bijbehorende kennis en vaardigheden. Achter de schermen werken wij daarom aan een laagdrempelig lesprogramma waarmee scholen digitale geletterdheid op structurele wijze kunnen implementeren in groep 1 tot en met 8 van het primair onderwijs en onderbouw van het voortgezet onderwijs – ook zonder enige voorkennis.

Maak skills inzichtelijk met de SkillsMETER

21e eeuwse vaardigheden worden inzichtelijk gemaakt met de SkillsMETER. Na ieder lesblok waarderen leerlingen hun vaardigheden. Grafische weergaven van waarderingen geven input over het doorlopende ontwikkelproces van leerlingen. De SkillsMETER is beschikbaar voor:
PO: Groep 6 t/m 8
VO: Klas 1, 2 en 3.

Meld je aan

Het lesprogramma

De inhoud
De focus van het programma ligt op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden van digitale geletterdheid (mediawijsheid, informatievaardigheden, ICT-basisvaardigheden en computational thinking).
 Om de lessen aan te laten sluiten bij de belevingswereld van de leerlingen zitten de lessen vol herkenbare voorbeelden vanuit het dagelijks leven.

Voor iedere docent
Digitale geletterdheid is voor veel docenten nieuw. Dit lesprogramma biedt een basispakket waarmee docenten met of zonder voorkennis op laagdrempelige wijze kunnen werken aan digitale geletterdheid in de klas. 

De lesmaterialen en benodigdheden
In ons online platform vind je voor iedere les een lesplan en presentatie voor de docent, uitgewerkte opdrachten voor de leerlingen en een antwoordengids. Iedere les begint met een korte klassikale introductie van de docent.  Daarna gaan leerlingen vanaf groep 5 in hun eigen account via het scholierenplatform aan de slag met de opdrachten.

Primair Onderwijs
In groep 1 t/m 4 vindt de verwerking offline plaats in de vorm van individuele en groepsopdrachten. Vanaf groep 5 zullen de leerlingen hiervoor inloggen op ons online leerlingenplatform. Daarvoor is apparatuur (laptops, chromebooks of computers) nodig. Ook met een beperkt aantal apparaten op school is het mogelijk de lessen te geven. De opdrachten kunnen dan bijvoorbeeld als weektaak ingeroosterd worden.

Voortgezet Onderwijs
Momenteel hebben we lessen beschikbaar die geschikt zijn voor het eerste jaar van het voortgezet onderwijs (vmbo/havo/vwo). De lessen voor jaar 2 & 3 zijn in ontwikkeling, maar eventueel kunnen de lessen van klas 1 al ingezet worden in klas 2 en 3. Leerlingen loggen in op ons online platform.  Daarvoor is apparatuur (laptops, chromebooks of computers) nodig. Ook met een beperkt aantal apparaten op school is het mogelijk de lessen te geven. De opdrachten kunnen dan bijvoorbeeld als huiswerk opgegeven worden.

Voortgang & SkillsMETER
Leerlingen maken opdrachten, waarvan de voortgang bijgehouden wordt. Docenten kunnen de voortgang bekijken in het online docentenplatform.

Vaardigheden worden met de SkillsMETER inzichtelijk gemaakt. Na ieder lesblok, dat zijn 3 of 4 lessen, waarderen leerlingen zichzelf met de SkillsMETER. Docenten en externen (bijvoorbeeld ouders), vullen ook de SkillsMETER in.

Maak 21st Century Skills inzichtelijk

Grafische weergaven van waarderingen geven input over het doorlopende ontwikkelproces van leerlingen.

Kant-en-klare lesplannen

Gebruiksvriendelijk lesmateriaal voor iedere leerkracht – ook zonder voorkennis.

Online platform

Al het lesmateriaal en jouw klassen op jouw eigen online platform. Plus aparte leerlingplatformen.

Actieve begeleiding

Ons team staat klaar om jou persoonlijk te begeleiden per telefoon en e-mail.

Meer info?

Digitale geletterdheid is een combinatie van vier digitale vaardigheden:

Computational thinking – problemen op een zodanige manier (her)formuleren dat het mogelijk wordt om met computertechnologie het probleem op te lossen.

ICT-basisvaardigheden – de kennis en vaardigheden die nodig zijn om de werking, bediening, mogelijkheden en beperkingen van technologie te begrijpen en om te kunnen gaan met verschillende soorten technologieën.

Mediawijsheid – de kennis, vaardigheden en mentaliteit om je bewust, kritisch en actief te kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld.

Informatievaardigheden – informatie uit (digitale) bronnen scherp formuleren en analyseren, kritisch en systematisch zoeken, selecteren, verwerken, gebruiken en verwijzen van relevante informatie en deze op bruikbaarheid en betrouwbaarheid beoordelen en evalueren.

Adviesgroep

Betrokkenen vanuit het onderwijs adviseren ons tijdens de ontwikkeling van de leerlijn.*

Niek van Barneveld
ICT-coördinator en E-coach
CBS Tamin en Stichting CPOV
LinkedIn
Jeff van den Berg
Bovenschools beleidsmedewerker ICT
Stichting Sarkon
LinkedIn
Mariska Koerts
Leerkracht / ICT-coördinator
Basisschool Piet Hein
LinkedIn

* Incompleet. Meer vermeldingen volgen spoedig.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux